Các dịch vụ:
* Dịch vụ kế toán thuế trọn gói: 0915.79.79.54 - 0916.777.915

Công bố sản phẩm

Thủ tục tự công bố sản phẩm nhập khẩu


Công bố thực phẩm, Công bố thực phẩm chức năng, Công bố thực phẩm thường    

Để tiếp tục giải quyết tình trạng an toàn vệ sinh thực phẩm trong những năm tới đầu năm 2018 Chính Phủ đã xây dựng nghị định theo hướng cắt giảm thủ tục đăng ký, công bố, kiểm tra chuyên ngành về thực phẩm, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Việc điều chỉnh nhằm tạo hành lang thông thoáng và điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp song vẫn trên cơ sở lấy việc đảm bảo sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu . Trên cơ sở đó Nghị định 15/2018/NĐ-CP ra đời và có hiệu lực từ ngày 02/02/2018 thay thế nghị định số 38/2012/NĐ-CP về hướng dẫn luật an toàn thực phẩm. Quy định Thủ tục tự công bố sản phẩm và áp dụng hầu hết với các đối tượng thực phẩm.

Đối tượng thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm
Thực phẩm đã qua chế biến bao sẵn;
Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm;
Dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Các trường hợp không được thực hiện thủ tục tự công bố
Các sản phẩm thuộc diện đăng ký bản công bố sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt; Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi;Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định.

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói

Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước được miễn thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm
Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu;
Bước 2: Nộp 01 (một) bản đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chỉ định và Công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân;
Bước 3: Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó;
Bước 4: Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.

Thẩm quyền

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Tổ chức, cá nhân được quyền lựa chọn một cơ sở sản xuất thuận tiện cho việc công bố sản phẩm của mình để nộp hồ sơ.
Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó. Tổ chức, cá nhân không được phép thay đổi địa điểm nộp hồ sơ với mục đích đảm bảo theo dõi những tài liệu trong hồ sơ về sản phẩm, đồng thời thuận tiện cho cơ quan chức năng thực hiện việc hậu kiểm sau khi tổ chức, cá nhân hoàn thành việc tự công bố sản phẩm.

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói


Trách nhiệm: với chế độ bảo hành trọn đời số liệu trong phạm vi dịch vụ đã cung cấp. Dịch vụ kế toán của công ty chúng tôi cam kết sẽ thay mặt doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế khi có quyết định thanh/kiểm tra doanh nghiệp. Song song đó, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trên những sai sót về việc hạch toán, nộp trễ tờ khai. Số tiền phạt do nộp chậm tờ khai, hạch toán sai sẽ do công ty chúng tôi chi trả.

Công bố sản phẩm là gì?

Là câu hỏi được rất nhiều doanh nghiệp hay tổ chức cá nhân quan tâm, vậy công bố sản phẩm là khai báo cho cơ quan chức năng có thẩm quyền biết về chất lượng hàng hóa, mà doanh nghiệp hay tổ chức cá nhân sản xuất ra hàng hóa đó, hay sản phẩm nhập khẩu từ bên nước ngoài về Việt Nam. Công bố sản phẩm được chia thành hai loại đó là, công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định.
Công bố hợp quy: Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm, vật liệu bao gói thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm (sau đây còn gọi chung là sản phẩm) có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.
Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm  Sản phẩm thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; dụng cụ tiếp súc với thực phẩm, vật liệu bao gói thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm (sau đây còn gọi chung là sản phẩm) chưa có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường cho đến khi quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành và có hiệu lực.

Công bố sản phẩm thực phẩm hay còn gọi là thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Đây là thủ tục bắt buộc phải thực hiện của doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước khi muốn đưa một sản phẩm nào đó, hay một mặt hàng thực phẩm ra thị trường. Để chứng tỏ sản phẩm đó có chất lượng phù hợp với quy định chuẩn của nhà nước đã ban hành, hoặc doanh nghiệp tự đưa ra bản công bố khi sản phẩm đó chưa có quy chuẩn nào. Như vậy, thủ tục này chia làm hai loại:
Tự công bố chất lượng sản phẩm thực phẩm

Dịch vụ thành lập công ty bình dươngNghị định 15/2018/NĐ-CP ban hành ngày 02/02/2018 đã cho phép một số sản phẩm thực phẩm sau được tự công bố chất lượng thay cho công bố sản phẩm trước đây:

Sản phẩm thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm/chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm).
Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước được miễn thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm.
chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục làm nhan công bố sản phẩm thực phẩm trong đó bao gồm thủ tục cấp giấy chứng nhận hợp quy và thủ tục cấp giấy chứng nhận phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho doanh nghiệp. Trung tâm tự hào là bạn đồng hành của doanh nghiệp trước những chặng đường mới. Các dịch vụ của như sau:

Công bố sản phẩm thực phẩm nhập khẩu.
Công bố sản phẩm thực phẩm chức năng.
Tự công bố sản phẩm thực phẩm thường
Tự công bố các sản phẩm là các chất phụ gia – hay còn gọi là chất hỗ trợ chế biến thực phẩm.
Tự ông bố các sản phẩm là vật liệu bao gói, vật đựng thực phẩm.
Hỗ trợ doanh nghiệp giấy xét nghiệm, kiểm nghiệm các chỉ tiêu sản phẩm
Dịch vụ công bố mỹ phẩm.
Dịch vụ cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.
Thủ tục nhanh chóng, ra giấy nhanh nhất hiện nay.


 


Giấy phép lao động (work permit) Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử, Đối với người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động không cần phải có Phiếu đăng ký dự tuyển lao
Lập web Lập web theo tiêu chuẩn seo với Việt SEO để sở hữu ngay một, Dịch vụ lập web đang ngày càng phổ biến rộng rãi bạn Không còn phải tốn nhiều thời gian và tiền bạc để thuê mặt bằng, thuê nhân viên bán hàng hay thuê
Thi công bảng hiệu tại TPHCM Thi công bảng hiệu tại tphcm với quy trình trọn gói: khảo sát, Thi công bảng hiệu tphcm chuỗi bảng hiệu quảng cáo (Signboard), nhà phân phối, Bảng quảng cáo cho Đại Lý như: Bảng khung sắt bạt Hiflex, Hộp đèn, Biển Tôn

- Phone: +84-908-744-256